Psykoterapia:

Hannele Peräkoski

Kriisi- ja traumapsykoterapeutti

EMDR

Sensorimotorinen kehoterapia

Kela, Valvira

 

Yhteystiedot:

puh. 0400 365 169

 

hannele(et)kriisi-ja traumaterapia.fi

(kaikki yhteen kirjoitettuna)

 

www.kriisi-jatraumaterapia.fi

 

Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, joka perustuu terapeuttiseen keskusteluun. Tavoitteena on tukea asiakasta tiedostamaan erilaisia ajatus- ja käyttäytymismalleja. Täten pyrkiä löytää mahdolisuuksia tehdä erilaisia valintoja ja muutoksia sekä vaikuttaa elämäänsä.

Taustalla voi olla              ahdistuneisuutta, pelkoja,

                                          uniongelmia,

                                          uupumusta,

                                          stressitekijöitä,

                                          kriisitilanteita,

                                          ristiriitoja,

                                          toivottomuutta, itsetuhoisuutta,

                                          elämänlaatua tai toimintakykyä rajoittavia asioita,

                                          traumaattisia tapahtumia,

                                          ym.

  

Tyypillisä ongelmia ovat  masentuneisuus,

                                          traumaattiset häiriöt,

                                          dissosiaatiohäiriöt,

                                          ym. psyykkiset häiriöt

 

Menetelminä                    Keskustelut,

                                          EMDR  (www.emdr.fi),

                                          Sensorimotorinen kehoterapia

 

 

 

Debriefing, konsultaatio, koulutus

Sovittavissa.